Exhibition Bonniers Konsthall

The exhibition Något mörkt ställde sig vid våra sinnens fem trösklar utan att gå över dem. Tilda Lovell and Sara-Vide Ericsson. Bonniers Konsthall August 30- October 29, 2023.

Click image for link to Bonniers Konsthall